Båtplasser / størrelser / priser 2014

 2014

NYE BÅTPLASSNUMMERE

«OVERSIKT OVER BÅTPLASSER I SØLY BÅTHAVN-båtplassnummer og -kategori f.o.m. 2014». Som dere vil se er nummereringen nå ganske annerledes enn tidligere, hvilket tvang seg frem fordi båtplassbreddene nå ikke er symmetrisk fordelt på bryggene. Det er anlagt 4,3 metersplasser på C-bryggas nordside, for båter opp til 40 fot (nytt av året) – kategori VI. Her var det før 3,5-metersplasser. Vi får to jolleutsettingsramper, innerst på D- og E-Brygga. Tidligere hadde vi kun én. Og fordi vi måtte begrense mudringen til området inn mot trucken, dvs mellom C- og D-brygga, må selvfølgelig de større båtene legges der, og D-bryggas sydside har nå 4-metersplasser hele veien (bortsett fra de tre innerste). Dette som her nevnes pluss et par andre småting har skapt en stor omkalfatring av svært mange båtplasser i havna. Derfor er det at en del av dere vil se at dere har havnet på helt andre steder i havna. Jeg er fullstendig klar over at noen vil like dette dårligere enn andre, men slik må det bli. Alle har fått båtplass innen den kategori det er skrevet leieavtale på, og vi har nå en gang dessverre ikke mer plass enn det vi har!

Med vennlig hilsen
Havnesjefen
11.04.2014

Nedenforstående tabell viser hvilke kategorier vi nå vil operere med. Vi har rasjonert bort noen. En nærmere spesifisering vil komme senere. Prisene er ikke endret fra i fjor.

 

Båtplassliste - se vaktliste

 

Skisse - NB - det kan være noen feil på skissen!

baathavn s 2014

Du er her: Havna båtplass Båtplass oversikt