Informasjon - Moss Seilforening

Informasjon fra Moss Seilforening til
hovedmedlemmer,
familiemedlemmer og
eiere av båtplasser
settes enten opp på oppslagstavlen, eller legges ut på hjemmesiden, eller sendes ut på epost eller pr. brev.
Dersom du ikke mottar informasjon eller mener at våre kontaktdata er feil
kan du kontakte havnesjefen (se her).

   

Dugnad 2016

Her er Dugnadslisten (klikk her) over hva som bør gjøres på Søly.

Hilsen Anlegsutvalget

Du er her: oppslagstavle Dugnad 2016