Damekurs2-2013x150"ta roret kjerring"

«TA RORET KJERRING» 16 motiverte T&H-damer møtte til første kurskveld i et opplegg som omfatter navigering, bruk av kartplotter, håndtering av båt, tauer og seil samt rutiner ved uønskede hendelser.
Dette er en fortsettelse fra høstens førstehjelpskurs og avsluttes med praktiske øvelser på fjorden i mai.

 

 

 

Damekurs2-2013x800

Prosjektet startet siste år hvor et antall av miljøets tradisjonelle egenrådige skippere kom til den anerkjennelsen, - mulig noe ydmyke(?!), at en sikker seilas egentlig var beroende på at det var flere av mannskapet som kunne bidra under seilasen og også spesielt under uønskede hendelser.
Et utvalg av disse gråhårede skipperne startet siste vår en prosess «sikker familieseilas» og temaet ble introdusert som gruppearbeid på kommende pinsesamling.

En fortsettelse med gjennomføring av teoretisk og praktisk opplæring under kommende vintersesong ble unisont bifalt ved oppsummeringen under fellesmiddagen. Vi var heldige å fikk aksept fra en «drivende båtdame», - Magnhild, til å ta «vervet» som damegeneral og pådriver for opplegget og vi ser nå fine resultater.

Damene hadde fra første stund et bestemt ønske når det skulle engasjeres instruktør, - ikke uventet Aksel.
Med hans rolige vesen samt lange erfaring fra sjøen og fra båtskole så lukter det suksess. Vi tror at dette vil gi damene en bedre opplevelse av seilasen, men også hele mannskapet en følelse av sikkerhet og felles engasjement. Vi tror også at dette damesamværet kan være positivt for T&H miljøet og for felles hygge på turer og for engasjement i miljøets sosiale arrangementer.

Det forutsetter imidlertid at flere av skipperne forflytter seg litt ut av det tradisjonelle mønsteret, at det blir noen endringer i arbeidsoppgaver og at sjømannskap også må inneholder orientering og involvering.

Lykke til videre damer, - ta roret.

Damekurs3-2013x800

 

Damekurs-2013x600

 

Du er her: Kurs & Tema kurs Kurs arkiv kurs arkiv 2013 "ta roret kjerring"