Medlemskapskategorier

Medlemskapskategorier i Moss Seilforening

Rettighet/plikt Båtplass Hovedmedlem Familimedlem  Jungmann Æresmedlem
           
Har stemmerett ved årsmøtet:  JA, hvis over 15 år,   medlemskap > 1 mnd.,
ikke skyldig kontingent

JA, hvis over 15 år medlemskap > 1 mnd.,
ikke skyldig kontingent

JA, hvis over 15 år, medlemskap > 1 mnd., 
ikke skyldig kontingent
JA, hvis over 15 år,  medlemskap > 1 mnd.
ikke skyldig kontingent
JA, hvis over 15 år,
 medlemskap > 1 mnd.,
ikke skyldig kontingent
           
Kan stå på venteliste for båtplass JA, gebyr 200,-/år ved ønske om annen båtplass JA, gebyr 200,-/år  JA, gebyr 200,-/år  NEI JA, gebyr 200,-/år 
           
Har fortrinnsrett i henhold til ansiennitet på ventelisten ved tildeling av annen båtplass:  JA NEI NEI NEI NEI
           
Får tilsendt 'Signal' pr. e-post JA JA JA JA JA
           
Får leid klubblokalene til redusert pris (kr. 1.500,- istedenfor 3.000,-)  JA JA JA NEI JA
           
Må betale medlemskontingent 600,- 600,- 200,- Er inkludert i treningsavgift 0,-
           
Plikt til å gå vakt i båthavn JA NEI NEI NEI NEI
           
Plikt til å delta på dugnad JA JA, ved mottakk av
tjenester fra MS
JA, ved mottakk av
tjenester fra MS
NEI NEI
           
Definisjon Familiemedlem: Et familiemedlem er i nær slekt med et hovedmedlem (inkl. samboerskap) og bor på samme adresse. Et familiemedlem kan også ha egen adresse, men må da være under 25 år og uten egen inntekt (studenter m.m.)
Du er her: om MS foreningen Medlemskapskategorier