Moss Seilforening - Gjesteplasser - sommer og vinter - se her

Bytte båt

Bytte båt

Bytte av båt

Moss Seilforening har ingen forpliktelse til å stille plass til rådighet for de som bytter båt med endret størrelse, men vil så langt mulig, søke å imøtekomme leietakernes behov. Endret plassbehov for kommende sesong skal meldes havnesjefen innen 28. februar.

De som anskaffer mindre båt enn den eksisterende plassen er ment for, vil kunne få tildelt en mindre plass. Dersom man får en framleieplass, gjelder kontrakten for ett år.

Du er her: Havna båtplasser Bytte båt