Gebyrer Søly båthavn

Gebyrer Søly båthavn

Gebyrer for Søly Båthavn 2021

 

Medlemskap i Moss Seilforening
Hovedmedlem                   kr. 600,- pr. år
Familiemedlem                  kr. 200,- pr. år

Innskudd båtplass 
Fra kr. 18 040,- til kr. 64 020,- (Se eget skjema)

 

Årsleie fast båtplass                        
Fra kr. 3 282,- til kr. 8 244,- (Se eget skjema)

 

Fremleietaker                                  
Betaler årsleiens vinterandel, dobbel sommerandel og dugnadsavgift.

 

Fremleier                                           
Betaler full årsleie. Men, 50% av sommerandelen, hele vinterandelen og dugnadsavgift refunderes når MS har leid ut plassen. Fremleieperioden er fra 1. april til 31. mars året etter.

 

Seiljoller på land
Kr. 1000,- for ett-skrogs joller i sommersesongen
Kr. 1500,- for to-skrogs joller i sommersesongen
(Gjelder de som ikke betaler treningsavgift til MS)

 

Dugnadsgebyr                                  
kr. 350,-. Refunderes etter utført fem timer dugnad.

 

Ventelistegebyr                                
Kr. 200,- pr. år.

 

Rampeavgift                                      
Kr. 80,- hver gang.

 

Havneavgift - gjester                       
Kr. 250,- pr. døgn. Pris etter avtale ved langtids gjesteleie.

 

Vinteropplag i sjø            
Kr. 1 200,- for båter t.o.m. 19 fot
Kr. 2 400,- for båter f.o.m. 20 fot t.o.m. 29 fot
Kr. 3 600,- for båter f.o.m. 30 fot t.o.m. 39 fot
Kr. 4 800,- for båter f.o.m. 40 fot
(Gjelder båter uten fast båtplass i havna)             

 

Serviceavgift                                       
Kr. 300,- pr. md. for de som bor i båten.

 

Vinteropplag på land                        
Kr. 80,- pr. m² (båtens lengde x bredde) for medlemmer uten fast båtplass.

 

Opplagsgebyr                                    
Kr. 100,- pr. døgn i perioden 15. mai til 1. oktober. Gjelder manglende henting av master og utstyr ut over opplagsperioden.
Ref. ordensreglene pkt. 4.1.

 

Truckleie                                             
Kr. 760,- for båter t.o.m. 29 fot
Kr. 32,- pr. fot for båter 30 til 39 fot
Kr. 37,- pr. fot for båter f.o.m. 40 fot
Kr. 760,- pr. påbegynt time for bruk over en time
Pris tilsvarende 2 løft for å flytte båt på land

 

Vinterstrøm på vannet                    
Kr. 1,50 pr. kwh. LeadMaster kabel med eget serienummer og integrert måler skal benyttes. Serienummer og målestand avbildes og sendes på e-post til havnesjef innen 1. november ved påkobling og innen utgangen av april påfølgende år ved frakobling.
Gjester/fremleietakere kan alternativt velge fast pris kr. 2600,-. (Max. 400w).
Ref. Retningslinjer for bruk av strøm i Søly Båthavn.                     

 

Vaktgebyr                                          
Kr. 2 000,- ved første gangs unnlatelse av oppmøte
Kr. 3 000,- ved annen gangs unnlatelse av oppmøte
I tillegg kommer kostnader for evt. innleid ekstravakt

Det tas forbehold om prisendringer

Du er her: Havna båtplasser Gebyrer Søly båthavn