Havna Søly

 2017 havna bilde1

 

   

Retningslinjer for foretningsmessig drift i Søly Båthavn

1. Bakgrunn

Da Moss Seilforening ikke er momspliktig, er det en forutsetning av det ikke drives virksomhet i foreningens båthavn som kan medføre at foreningen kommer i en situasjon hvor det kreves moms av virksomheten. Således er det nødvendig å etablere retningslinjer for å unngå at dette skal skje.

2. Retningslinjer

2.1 Alt kommersielt kjøp og salg av båter og utstyr på foreningens område er ikke tillatt. Unntatt er foreningens egne godkjente virksomheter ved regattaer, tilstelninger etc.

2.2 Det er ikke tillatt å benytte egne/fremleide båtplasser og/eller seilforeningens opplagsplass, til visninger og reklame av båter og utstyr i kommersiell øyemed.

2.3 Reklame skal godkjennes av seilforeningens styrende organer. For smånotiser om kjøp og salg henvises til oppslagstavle og Moss Seilforenings internettsider.

2.4 Båtplasser skal prinsipielt ikke tildeles firmaer som driver kommersiell virksomhet innen båtbransjen.

2.5 Dersom retningslinjene ikke overholdes kan leieforholdet sies opp med øyeblikkelig virkning.

2.6 Eventuelle dispensasjoner fra overnevnte retningslinjer må behandles av seilforeningens styre.

2.7 Ved tvilstilfeller skal henvendelser skje til Havnesjef.

Vedtatt i havnestyret for Søly Båthavn den 6.mars,2006.

 

Du er her: Havna diverse Forretningsmessig drift