Grunnleggende begreper

Grunnleggende begreper vedr. båtplass i Søly

  • Det er ingen som eier båtplass i Søly båthavn, man leier båtplass i Søly.
  • Moss Seilforening er utleier.
  • Han/hun som etter undertegnet leiekontrakt, har båtplass, er leietaker.
  • Leietaker som leier ut ”sin” båtplass et år av gangen, er fremleier.
  • Han/hun som leier båtplass et år av gangen, er fremleietaker.
  • Foreningsansiennitet gir ikke ventelisteansiennitet.
  • Leieavtale i havna gir ikke ventelisteansiennitet.
  • Det grunnleggende prinsipp for plassfordeling i Søly er ventelistesystemet.
  • Alle som leier båtplass i Søly må være medlem av Moss Seilforening.
  • Medlemmer i Moss Seilforening er gjennom Norges Seilforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Vi bruker derfor idrettens medlemsdatabase Min idrett
Du er her: Havna diverse Grunnleggende begreper