Moss Seilforening - Gjesteplasser - sommer og vinter - se her

Grunnleggende begreper

Grunnleggende begreper vedr. båtplass i Søly

 

 • Det er ingen som eier båtplass i Søly båthavn, man leier båtplass i Søly
 • Moss Seilforening er utleier
 • Han/hun som etter undertegnet leiekontrakt, har båtplass, er leietaker
 • Leietaker som leier ut ”sin” båtplass et år av gangen, er fremleier
 • Han/hun som leier båtplass et år av gangen, er fremleietaker
 • Medlemsansiennitet eller leieavtale i havna gir ikke ventelisteansiennitet
 • Det grunnleggende prinsipp for plassfordeling i Søly er ventelistesystemet
 • Det er ikke tillatt å legge annen båt på båtplassen enn det som er avtalt med havnesjefen og registrert i havnas båtregister
 • LOA oppgitt fra produsent brukes som grunnlag ved godkjenning av båter på båtplassene i havna
 • Alle som leier båtplass i Søly må være medlem av Moss Seilforening
 • Medlemmer i Moss Seilforening er gjennom Norges Seilforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Vi bruker derfor idrettens medlemsdatabase
Du er her: Havna diverse Grunnleggende begreper