Instruks masterkran

Instruks masterkran

Instruks for bruk av mastekran - Søly Båthavn

Du må være medlem i MS og ha fullført mastekrankurs for å kunne benytte mastekranen.

Denne kranen har løftekapasitet på SWL 500 kg ved maks. utlegg 5,5 meter. Kranen er kun godkjent for løft av seilbåtmaster.

 

Tenk Sikkerhet – å håndtere en kran er ikke å spøke med. Uvettig bruk kan være risikofylt både for mennesker og utstyr.

 • Kranføreren er ansvarlig for utstyr og mennesker som befinner seg rundt kranen.
 • Løft ikke masten din alene. Få med deg en eller flere til å hjelpe deg.
 • Jobb i ditt eget tempo, ikke la deg stresse av andre som evt. venter.
 • Kranen kan kun brukes når den er godkjent av sakkyndig virksomhet. Teknisk godkjenning skjer årlig før sesongen, og kranen påføres et klistremerke som tegn på at kranen er godkjent det kalenderåret.
 • Ikke påfør bremsefunksjonen olje eller fett, da dette ødelegger bremseeffekten.

 

Før du tar kranen i bruk

 • Klargjør båt og mast før du flytter båten bort til mastekranen (fjern seil, bom, løpende- og mest mulig av stående rigg etc.).
 • Fortøy båten godt slik at den ikke kan bevege seg hverken langskips eller tverrskips. Bruk spring både forover og akterover (for best å unngå skader på utstyr i mastetoppen) i tillegg til baug- og akterfortøyning.
 • Redskapsvesken, med nøkkel og annet nødvendig utstyr for å betjene kranen, hentes og kvitteres ut i vaktrommet.
 • Inspiser kranen og alt løfteutstyr før masten løftes. Se etter skader på vaiere og konstruksjonen ellers.
 • Dersom du finner feil eller mangler, eller at kranen ikke virker slik den skal, må den ikke benyttes. Rapporter problemet til havnesjef og merk kranen med “Ute av drift”.
 • Husk å fjerne eventuell låsepinne/-bolt fra mastefoten.
 • Før masten er løs må den sikres med løftestroppen og «henge» i krana.
 • Benytt forskriftsmessig stropp for løfting av masten. Stroppen må være godkjent og merket med løftekapasitet.

Bruk av kranen

 • Mastekranen må ikke benyttes til å løfte master med vekt over 500 kg.
 • Løft aldri mennesker.
 • Når det løftes er det KJETTINGEN som skal bære lasten. Den skal være låst/sperret med sin spesielle kjettinglås. Vaier og vinsj til å reise eller senke bommen med, skal være avlastet av kjettingen.
 • Sjekk at bremsefunksjonen virker i det du begynner å løfte.
 • Utlegget skal ikke justeres med last i kroken.
 • Ikke la lasten svinge eller rotere, da det kan skade vaieren.
 • Etter bruk, ta eventuell tvinn ut av vaieren.
 • Ikke gå under hengende last, og forlat aldri en mast hengende i kranen.
 • Ikke rør bevegelige deler under drift, tannhjul etc.

 

Etter bruk

 • Forlat ikke masten på mastevognen uten tilsyn.
 • Etter bruk skal kranen/bommen «parkeres» inn over land.
 • Vaierne strammes forsiktig, så de ikke skades av vind og bevegelse.
 • Husk å låse kranen slik at andre ikke opplærte personer får brukt mastekranen.
 • Tilhørende utstyr legges på plass. Redskapsvesken bringes tilbake i vaktrommet og kvitteres ut.
 • Rydd opp etter deg og sett mastetrallen tilbake i masteskuret.
 • Dersom andre venter på å få bruke kranen, vær vennlig å gjør deg ferdig så snart som mulig. Sikre masten og gjør så ferdig resten av arbeidet, rigging etc., et annet sted.

Brudd på reglene medfører inndragning av retten til å benytte mastekranen.

Du er her: Havna diverse Instruks masterkran