Infomøte J/70 Ligaseiling - Torsdag 3. mars 2016

Infomøte J/70 Ligaseiling

Gledelig melding til alle som vil være med å seil J/70: Årsmøtene i Moss og Soon Seilforening har begge gitt støtte til ligaprosjektet og intensjonen om å kjøpe 3 stk J/70. Sammen med den store interessen fra seilerne var det en forutsetning for å gå videre. Dermed har vi fornøyelsen av å invitere til informasjonsmøte:

Torsdag 3. mars kl. 20.00-22.00 i Soon Seilforenings klubbhus, Neptun.

Agenda:

  • Status for prosjektet
  • Info fra KNS, som allerede har kjøpt 4 stk J/70, ved Karl Kjørstad
  • Christen With, North Seil, om teknikk og seiltrim på en sprek og moderne kjølbåt som J/70
  • Finansiering med eller uten sponsorer
  • Påmelding

Kort om ligaseiling og medlemskap

Båtene skal ligge samlet halve sesongen i Soon og halve sesongen i Moss. Det er foreløpig satt et tak på 50 ligamedlemmer pr sesong, med 25 plasser til hver forening. I skrivende stund er det kun 5 ledige plasser. Deltakere må være medlem i Soon eller Moss Seilforening (gjerne begge). Ligamedlemskap gjelder for én sesong av gangen, med rett til å forlenge til neste.

  • Ligaseiling en gang i uken vår og høst (tirsdag eller torsdag). Opplegg: Ligasjefen klargjør båtene og legger bane. Seilerne stiller sammen i lag om de ønsker det. Ligasjefen er behjelpelig med å sette sammen lag der det er behov.
  • Det legges opp til sosial profil på land under seilingen. Samling med debrief og forfriskninger etter seilingen.
  • Ligaseilingen vil danne grunnlag for uttak til den nasjonale Seilsportsligaen for hhv Moss og Soon Seilforeninger. Foreningene dekker startkontingent og båtleie til disse regattaene.
  • Øvrige ukedager og ledige helger vil være åpne for trening etter nærmere påmelding og først-til-mølla-prinsippet. Det oppfordres til å samarbeide båtene imellom om felles seiling.
  • Medlemmer kan benytte båtene til regattaer (i inn- og utland) etter nærmere påmelding og først-til-mølla-prinsippet.
Du er her: Joller sesongen Seilsportligaen Infomøte J/70 Ligaseiling - Torsdag 3. mars 2016