PROTOKOLL - ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 3.3.2021.

Årsmøtet i år ble holdt digitalt på Teams pga korona situasjonen.
35 stemmeberettigede deltok. 

For innspill til vannscooter diskusjonen må dette sendes inn til leder i Moss Seilforening Truls Holm Olsen innen 1.april 2021.

Protokoll fra årsmøtet

ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 26.02.2020 kl 19:00 på klubbhuset i Søly.

ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 27.02.2019 kl. 19.00 på klubbhuset i Søly

ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 14.011.2018 kl. 19.00 på klubbhuset i Søly

ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 26.02.2018 kl. 19.00 på klubbhuset i Søly

Du er her: om MS foreningen Årsmøte