Moss Seilforening - ordinær generalforsamling 15. februar 2012 kl. 19.00

Protokoll Årsmøte Moss Seilforening 2011, 15. februar 2012 pdf

Moss Seilforening avholder ordinær generalforsamling i Søly Båthavn 15. februar 2011 kl. 19.00 i klubbhuset.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag legges ut på seilforeningens hjemmesider www.moss-seilforening.org senest en uke før årsmøtet.
Hilsen Styret 

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Moss Seilforening - ordinær generalforsamling 15. februar 2012 kl. 19.00