Fra Moss Seilforenings årsmøte onsdag 22. oktober 2008

MSF Budsjett 2009.           MSF Regnskap 2008.            Referat fra Årsmøte 2008       Moss Seilforening - valg for 2009pdf

Moss Seilforenings årsmøte 2008 avholdes i Klubbhuset i Søly onsdag 22. oktober kl. 19.00. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til Hovedstyret, Moss Seilforening, PB 1011, 1510 Moss, senest 2 uker før årsmøtet. 

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Fra Moss Seilforenings årsmøte onsdag 22. oktober 2008