Seiltinget 2009 vedtok at det skulle innføres lisens som en prøveordning for 2010

Seiltinget 2009 vedtok at det skulle innføres lisens som en prøveordning for 2010.
En komite nedsatt av styret i NSF har laget en innstilling som alle landets seilforeninger er blitt invitert til å kommentere. Høringsfristen var 30. november.

Vedlagt Moss Seilforenings høringsnotat som jeg gjerne vil ha publisert på våre nettsider.

mvh
Thorstein

 

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Seiltinget 2009 vedtok at det skulle innføres lisens som en prøveordning for 2010