Ordinær generalforsamling 16.2 2011 kl 1900

Signert Årsmøteprotokoll 2010 uten vedlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2

Vedlegg 3

Årsmøtedokumenter finner du her: Signal 2011 nr. 1

Forslag: Kollektivt abonnemet på Seilmagasinet

Forslag: Lekeplass

Moss Seilforening avholder ordinær generalforsamling i Søly Båthavn 16.februar 2011 kl 1900 i klubbhuset. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag legges ut på seilforeningens hjemmesider www.moss-seilforening.org senest en uke før årsmøtet

Hilsen styret

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Ordinær generalforsamling 16.2 2011 kl 1900