Moss Seilforening årsmøte onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00

Moss seilforenings årsmøte 2006, avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00

Dagsorden:
1. Vedtak om lovlig innkallelse av årsmøte.
      Signal nr.3 2006 med innkalling  - jolleresultater
2. Valg av møteleder.
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
4. Behandle foreningens årsmeldinger for 2006.
5. Behandle foreningens regnskap for 2006 i revidert stand.
                 Regnskap 
                          Båthavn
                Budsjett og regnskap
                          Båthavn
                          Balanse                                  
6. Behandle innkommende forslag.
7. Fastsette kontingent for 2007.
8. Vedta foreningens budsjett for 2007.
9. Bestemme foreningens organisasjon for 2007.
10. Valg av tillitsmenn for 2007.
                   Valgkomiteens forslag
11. Utdeling av: ”Dommerpokalen” – ”Chr. Hermansens minnepokal” – ”Havfruepokalen” og ”Sjøfareren”.
12. Avslutning.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til hovedstyret, Moss Seilforening, PB 1011, 1510 Moss, senest 2 uker før årsmøtet.

 

 

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Moss Seilforening årsmøte onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00