Moss Seilforenings årsmøte 2007 onsdag 24. oktober kl. 19.00

Moss Seilforenings årsmøte 2007 avholdes i Klubbhuset, Søly onsdag 24. oktober kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Vedtak om lovlig innkallelse av årsmøte.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
 4. Behandle foreningens årsmeldinger for 2007.
 5. Behandle foreningens regnskap for 2007 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag.
 7. Fastsette kontingent for 2008
 8. Vedta foreningens budsjett for 2008.
 9. Bestemme foreningens organisasjon for 2008.
10. Valg av tillitsmenn for 2008.
11. Utdeling av: ”Dommerpokalen” – ”Chr. Hermansens minnepokal” – ”Havfruepokalen” og ”Sjøfareren”.
12. Avslutning.

Det blir kort pause med en enkel, gratis servering mellom pkt. 8 og 9.

 

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Moss Seilforenings årsmøte 2007 onsdag 24. oktober kl. 19.00