MSF ÅRSMØTE - 2009

Referat fra årsmøtet 2009

MOSS SEILFORENINGS ÅRSMØTE 2009, AVHOLDES I KLUBBHUSET I SØLY, ONSDAG 21. OKTOBER, KL 19.00.
FORSLAG SOM SKAL BEHANDLES PÅ ÅRSMØTET MÅ VÆRE SENDT TIL HOVEDSTYRET, MOSS SEILFORENING, PB 1011, 1510 MOSS, SENEST 2 UKER FØR ÅRSMØTET.
HOVEDSTYRET

Dagsorden:

 1. Vedtak om lovlig innkallelse av årsmøte.
 2. Valg av møteleder og referent.
 3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen samt tellekorps.
 4. Behandle foreningens Årsmeldinger for 2009.
 5. Behandle foreningens regnskap for 2009 i revidert stand.
 6. Revidering av foreningens lover.
 7. Behandle innkomne forslag.
 8. Fastsette kontingent for 2010.
 9. Vedta foreningens budsjett for 2010.
 10. Bestemme foreningens organisasjon for 2010.
 11. Valg av tillitsmenn for 2010.
 12. Utdeling av: ”Dommerpokalen” – ”Chr. Hermansens minnepokal” – ”Havfruepokalen” og ”Sjøfareren”.
 13. Avslutning.

 

Dagsorden pkt 7: Forslag til Agendasaksliste Årsmøtet 2009

Vedlegg 1

Vedlegg 2

 

Dagsorden pkt 10: Dokumenter

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL)

Moss Seilforenings organisasjon 2009-2010

 

Du er her: om MS foreningen Årsmøte MSF ÅRSMØTE - 2009