Moss Seilforening - Årsmøteprotokoll - 2013

Årsmøteprotokoll 2013pdf

Årsmøteprotokoll pdf

Årsmøte avholdt i Klubbhuset, Søly onsdag 13. februar 2013 kl. 18.00 


Sakliste og sakspapirer for årsmøtet:

 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 06.01.2013.

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Søly og begynner kl. 18.00.

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.  
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. (sakliste .pdf)  (forretningsorden .pdf)
 3. Velge: Dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen og fungere som tellekorps. (forslag .pdf)
 4. Behandle seilforeningens årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger.(årsberetninger .pdf)
 5. Behandle seilforeningens regnskap i revidert stand.  (regnskap 2012 .pdf)
 6. Behandle forslag og saker.
  1. Vedta ny lov for Moss Seilforening – ny NIF norm, vedlagt. Fremmet av Hovedstyret. (lover .pdf)
  2. Forslag til vedtak av foreningsstrategi «Livslang seiling», vedlagt. Fremmet av Hovedstyret. (strategi .pdf)
  3. Forslag til vedtak av Dugnadsordning, i henhold til vedlagt prosedyre. Fremmet av Hovedstyret. (dugnad .pdf)
  4. Forslag til vedtak av Rehabilitering- og utbyggings prosjekt for anlegget i Søly,
       se vedlagte saksdokumenter. Fremmet av Hovedstyret. (hovedstyret .pdf) (finans .pdf) (båtplass .pdf
       (forslag vedtak .pdf)
  5. Behandle diverse saker fra Bjørn Åge Rustad, vedlagt. (forslag 1 .pdf)
  6. Hovedstyrets forslag til forslaget fra Thøgersen og Johannesen (forslag 2 .pdf)
 7. Fastsette medlemskontingent.  (kontigent .pdf)
 8. Vedta seilforenings budsjett for 2013.  (budsjett .pdf)
 9. Behandle seilforeningens organisasjonsplan.  (organisasjon .pdf)
 10. Foreta følgende valg:    (instilling fra valgkomiten .pdf)
  1. Nestleder og kasserer
  2. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  3. 2 revisorer og valgkomité
  4. Representanter til Seiltinget 2013  (delegater .pdf)

Sakspapirer som legges ved er:

Etter årsmøteforhandlingene blir det utdeling av seilforeningens hederspriser/utmerkelser, se Signal, side 3 for oversikt.

Det blir holdt en pause under forhandlingene hvor det serves kaffe og kaker.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i Moss Seilforening

Hans Bjørn Paulsrud
Leder

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Moss Seilforening - Årsmøteprotokoll - 2013