Ekstraordinært årsmøte 26.8.2013 kl 19.30.

Ekstraordinært årsmøte -  26.8.2013 kl 19.30.

pdf klikk her for å se protokollen

pdf klikk her for å se innkallingen

pdf Presentasjon på årsmøtet

Til medlemmene i Moss Seilforening

8.8.2013

pdf klikk her for å se innkallingen  

 

INNKALIJNG TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOSS SELFORENING

 

26.8.2013 KL. 19.30

 

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes I foreningens lokaler i Søly Båthavn.

 

I samsvar med lovene i Moss Seilforening § 17 (1) b innkaller Hovedstyret med dette til et

ekstraordinært årsmøte.

 

Årsmøtet skal behandle en mindre endring I vedtaket som ble fattet på det ordinære årsmøtet

13,2.2013 vedrørende rehabilitering — og oppgradering av hele anlegget på Søly.

 

Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at det i ekstraordinært årsmøte ikke kan behandles

andre saker enn de som er nevnt i innkallingen, jfr. lover for Moss Seilforening § 17(4).

 

Bakgrunnen for innkallingen er at gjennomføring av mudring som opprinnelig planlagt vil medføre

betydelige kostnader ut over den maksimale kostnadsrammen som årsmøtet har godkjent. Årsaken

til at kostnadene blir vesentlig større er omfattende forurensing av sjøbunnen i havnen. Giftstoffene

ble påvist i bunnprøver tatt i vår. Det er innenfor de rammer som ble fremlagt for årsmøte i februar

ikke tilstrekkelig med midler til en mudring av hele havnen. For å ivareta fellesskapets interesser

ønsker derfor Hovedstyret å justere omfanget av mudringen, samt rammene for de forskjellige

aktivitetsposter.

 

Hovedstyret i Moss Seilforening ber årsmøte fatte følgende vedtak:

 

«Revidert budsjett / tiltaksplan for rehabiliterings og utbyggingsprosjektet Søly 2015 vedtas.

Hovedstyret gis fullmakt til å fravike det fremlagte budsjett /tiltaksplan, herunder fremdriftsplan,

innenfor rammen av det samlede budsjettet.»

 

Hovedstyret

Moss Seilforening

Hans Bjørn Paulsrud

 

Vedlegg: Saksliste, forslag til forretningsorden, forslag til revidert budsjett /tiltaksplan og øvrige

sakspapirer, herunder «mudringskart».

 


VEDLEGG

 

revidert budsjett

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Ekstraordinært årsmøte 26.8.2013 kl 19.30.