Ekstraordinært årsmøte i desember (9. desember kl 19:00)

Ekstraordinært årsmøte i desember ((9. desember kl 19:00)

Oppsummering fra medlemsmøtet 11. november - klikk her

Moss Seilforening har en langsiktig handlingsplan med noen veldig ambisiøse mål - de er utfordrende og de skal dekke hele bredden . Men når vi nå evaluerer året ser vi at den frivillige kapasiteten dessverre ikke strekker til. Dette skyldes til dels at vi innførte en ny organisasjonsform ved inngangen til året, hvor man mente at en slankere organisasjon og større engasjement fra “grasrota”, var løsningen. Styret erfarte ganske raskt at dette medførte en veldig stor belastning på en begrenset gruppe tillitsvalgte.

 

Styret inviterte derfor medlemmene til et rådsmøte i klubbhuset 11. november. (Se oppdatert presentasjon i pdf format - klikk her). Her fikk alle deler av organisasjonen; Anlegg, Aktivitet og Kommunikasjon, presentere hvilke erfaringer som er gjort denne sesongen, med sine anbefalinger for videre arbeid. Engasjerte medlemmer stilte en del spørsmål, de luftet sine meninger og vi diskutere alternative løsninger.

Det ble en interessant og nyttig kveld med mange gode innspill. Det vil på bakgrunn av dette bli gjort justeringer på organisasjonen, og styret foreslår å øke antall valgte medlemmer til utvalgene samt å utvide med egen økonomifunksjon i hovedstyret samt noen som kun skal jobbe med finans og sponsorvirksomhet.

Formelt sett skal en slik endring behandles av foreningens Generalforsamling før Valgkomiteen kan fullføre sin innstilling for 2016. Det innkalles derfor til et ekstraordinært årsmøte i midten av desember slik at en ny og mer robust organisasjon er på plass innen neste sesong. Innkalling til ekstraordinært årsmøte blir annonsert på Moss Seilforenings websider og i Moss Avis to uker før og agenda bekjentgjøres på websiden (møtet er berammet til 9. desember kl 19:00 så merk av i kalenderen).

Styret

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Ekstraordinært årsmøte i desember (9. desember kl 19:00)