EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING - 9. 12. 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Moss Seilforening - 9. 12. 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte i Moss Seilforening - 9. 12. 2015

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING

Tid og sted: 09.12.2015 kl 19.00 i foreningens lokaler i Søly Båthavn.

I samsvar med lovene for Moss Seilforening 5 17 (l)b innkaller Hovedstyret med dette til et

ekstraordinært årsmøte.

Les innkallingen - klikk her (18 sider pdf)

Du er her: om MS foreningen Årsmøte EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING - 9. 12. 2015