Moss Seilforening - Gjesteplasser - sommer og vinter - se her

ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 3.3.2021 kl 19:00 på Teams

PROTOKOLL - ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 3.3.2021.

Årsmøtet i år ble holdt digitalt på Teams pga korona situasjonen.
35 stemmeberettigede deltok. 

For innspill til vannscooter diskusjonen må dette sendes inn til leder i Moss Seilforening Truls Holm Olsen innen 1.april 2021.

Protokoll fra årsmøtet

PROTOKOLL - ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 3.3.2021.

Årsmøtet i år ble holdt digitalt på Teams pga korona situasjonen.
35 stemmeberettigede deltok. 

For innspill til vannscooter diskusjonen må dette sendes inn til leder i Moss Seilforening Truls Holm Olsen innen 1.april 2021.

Protokoll fra årsmøtet

 

ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 3.3.2021 kl 19:00 på Teams (nettmøte).

årsmøteinnkalling

Funskjonsvalg på Teams

TEAMS oversikt

 

Sakspapirer og saksliste til årsmøtet

Sakliste: (01- Saksliste)

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge: Dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen og fungere som tellekorps.
3. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. (02- Forretningsorden, sakliste se her, innkallingen se under)
4. Behandle seilforeningens årsmelding, herunder utvalgsårsmeldinger. (03- Årsberetninger 2020: hovedstyret, jollegruppen, anleggsutvalget)  
5. Behandle seilforeningens regnskap i revidert stand. (04- Regnskap for 2020 med revisors beretning, 04- Regnskap per underkonto inkludert avdelingsregnskap) Presentasjon
6. Behandle innkommende forslag og saker.
    a) Øke kapasitet på vanntilførsel til bryggene (6a Forslag) - oppdatert med styrets vurdering
    b) Endre regler for vannscooterbruk i havna (6b Forslag) - oppdatert med styrets vurdering
7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
    a) Medlemskontingent foreslås skal være uforandret for 2021
    b) Gruppestyret gir fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktiviteter
8. Vedta seilforenings budsjett for 2021, herunder låneopptak ifb utbedring av molo mv. (06- Budsjett 2021)
9. Vedta Seilforeningens organisasjonsplan (det er ingen endringer siden forrige årsmøte). (06- Organisasjonsplan)
10. Behandle seilforeningens lov (det er ingen endringer siden forrige årsmøte) (07- Foreningens lov)
    a. Det bes om at årsmøtet i samsvar med anbefaling fra NIF, gir Hovedstyret i Moss Seilforening fullmakt til å oppdatere loven i samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm for idrettslag.
11. Foreta valg:
      Innstilling fra valgkomite vil bli fremlagt i møte (se her)
12. Sakspapirer som vedlegges:


• Innkalling (se under)
Forslag til forretningsorden
Regnskap for 2020 med revisors beretning
Kontrollkomiteens rapport
• Forslag 1 og 2 til årsmøte fra medlemmer (se forslag)
Forslag til budsjett 2021 og låneopptak
Organisasjonsplan
Foreningens lov


SAKSPAPIRER:

01- Saksliste

02- Forretningsorden

03- Årsberetning hovedstyret 2020

03- Årsberetning jollegruppen 2020

03- Årsberetning anleggsutvalget 2020

04- Regnskap for 2020 med revisors beretning

04- Regnskap per underkonto inkludert avdelingsregnskap

05- Kontrollkomiteens rapport

06- Budsjett 2021

06- Organisasjonsplan

07- Foreningens lov

6. Behandle innkommende forslag og saker.

6a Forslag - oppdatert med styrets vurdering

6b Forslag - oppdatert med styrets vurdering


 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 

Det innkalles til årsmøte 3. mars 2021 kl 19:00.

Som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen har hovedstyret i Moss Seilforening besluttet å avholde digitalt årsmøte ved bruk av Teams. 

Årsmøtet skal i henhold til Moss Seilforening sin lov avholdes i februar. På grunn av at styret trenger noe mer tid for å planlegge et digitalt årsmøte og under henvisning til NIF har fastsatt at årsmøte i idrettsforeningen kan utsettes på grunn av koronasituasjonn  blir årsmøte i år først avholdt i mars.

Vi vil sende ut nærmere informasjon til alle medlemmer om metode for oppkobling, registrering, stemmesystem  mv en uke før møtet.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til styret senest 17.02.2021 til: 

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

eller  

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på vår hjemmeside www.moss-seilforening.no senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett  og kunne velges til verv må man vært medlem av Moss Seilforening i minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderår årsmøte avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Moss Seilforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett  og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv se Moss Seilforenings sin lov som ligger på vår hjemmeside. Ved spørsmålet som gjelder årsmøte, kan Truls Holm Olsen og  Therese Kastet kontaktes på e-mail, se adresse ovenfor.

Velkommen til årsmøte !

Med vennlig hilsen 

Moss Seilforening

v/Truls Holm Olsen 

Hovedstyrets leder 

Du er her: om MS foreningen Årsmøte ÅRSMØTE I MOSS SEILFORENING 3.3.2021 kl 19:00 på Teams