Moss Seilforening - Gjesteplasser - sommer og vinter - se her

Hedret på årsmøtet 2022 i Moss Seilforening

Fra venstre Glenn Dyhr Pettersen fra Rådet, Hans-Peter Raspotnig og Johan Thue. som her representerte kunstneren Martine Thue Hofsten. Johan har tidligere tegnet alle Æresmedlemmene, men p.g.a. at han ikke lenger har den mulighet, var det hans barnebarn som tegnet portrettet.

Hans-Peter Raspotnig ble utnevnt til Æresmedlem på siste Årsmøte. Vi hadde da ikke en ferdig tegning av ham ved utnevnelsen. Den ble nylig ferdig og avduket i klubbhuset.

Du er her: om MS foreningen Årsmøte Hedret på årsmøtet 2022 i Moss Seilforening