fremdriftsplan 201302

Status for prosjekt 2015 pr 27.2.2014

havna-skissex450

Hei,
Den nye truckrampen har bestått ildprøven i f.m. opptak av båter i år.

Nye bunnprøver er utført og analysert. Resultatet var oppløftende, da det viste seg at i sjiktet mellom 25 og 50 cm avtok forurensningene betydelig. Dette skulle tilsi at kostnadene for mudring ikke blir høyere enn antydet på informasjonsmøtet 26.08.

Det er sendt deponerings-søknader til kommunen og fylkesmannen. Valg av mudringsentreprenør blir tatt om kort tid. Mudring er planlagt utført i januar / februar.
Planlegging av tilbygg og utomhus arealet er kommet så langt at vi søker kommunen om rammetillatelse i November.

Det er gjennomført møter og forhandlinger med 4 bryggeleverandører og endelig valg av leverandør er nært forestående.

Det betyr også at det melder seg behovet for kapital til gjennomføringen. I den forbindelse vil vi varsle om at de nye innskuddene (50% av tidl. innskudd) faktureres i midten av november med forfall ultimo november.

Den resterende delen (50%) faktureres i 2014 ca. februar / mars litt avhengig av den fysiske fremdriften i prosjektet.

Vedlagt en oversikt, som viser det som skal innbetales 1. og 2. gang pr. båtplass.

Med vennlig
hilsen hovedstyret / kasserer

29. oktober 2013  

Alle båtene på flytebryggene må bort i løpet av oktober/første uke av november.MSF-havna

Til alle båteiere i Søly Båthavn

Hovedstyret fattet denne uke vedtak om at den lenge varslede mudring og utskifting av flytebryggene skal skje førstkommende vinter (2013/14).
Signalene fra Fylkesmannen og våre mudringseksperter er så pass positive at man kan sette i gang.

scan Samarbeidsavtale - Norges Seilforbund og Moss Seilforening

- Klikk på bildet for å lese avtalen i pdf format.

Seilsportanlegget på Søly skal være et regionalt samlingspunkt for seilinteresserte
I artikkelen «Spent stemning om Søly» i Moss Avis den 8. mai angis det at Moss Seilforening har vedtatt at Søly skal opprustes til et nasjonalt seilsportsenter. Dette er feil og gir et svært misvisende inntrykk av bakgrunnen for den planlagte rehabiliteringen av seilsportanlegget på Søly. 

Les pressemeldingen - klikk her pdf

MSF-havna

En meget stor og engasjert forsamling, benket seg i klubbhuset 28. november for å høre om forslag til ny foreningsstrategi og orientering om utviklingsarbeidet med anlegget i Søly.

T & H og Jollegruppen ga oss innledningsvis et innblikk i høydepunktene fra årets seilsesong, hvor Stor NM og Pinseturen var de begivenhetene som nok kommer fremst i minneboken.

Du er her: om MS foreningen MS prosjekter Prosjekt SØLY-2015