Alle båtene på flytebryggene må bort i løpet av oktober/første uke av november.

Alle båtene på flytebryggene må bort i løpet av oktober/første uke av november.MSF-havna

Til alle båteiere i Søly Båthavn

Hovedstyret fattet denne uke vedtak om at den lenge varslede mudring og utskifting av flytebryggene skal skje førstkommende vinter (2013/14).
Signalene fra Fylkesmannen og våre mudringseksperter er så pass positive at man kan sette i gang.

 

Arbeidene med å utbedre truckrampen, legge ned samletank, forbedre søndre molo og gjøre slippen slakere er allerede igangsatt/kontrahert.
Truckrampen skal etter avtalen være ferdigstillet senest 10. oktober. Det blir altså intet landopptak før denne dato.

Vår største utfordring en tid fremover blir å rydde havna for båter i sjøen. I og med at mudringen nå skal begrenses til området mellom C- og D-brygga,
vil vi kunne beholde båter i sjøen langs moloene, med unntak av søndre molo fra svingen og inn mot land. Her skal det delvis mudres. 
Alle båtene på flytebryggene må derfor bort, og det må skje i løpet av oktober/første uke av november.

På land kan vi ta opp ca. det samme antallet båter som tidligere, dvs. ca. 100 med stort og smått.
Det sier seg selv at i år kommer flere til å ønske å sette båten på land i vinter i Søly enn ellers.
Like innlysende er det at vi ikke kan etterkomme alles ønsker. 
Her trenger vi alles forståelse og gode vilje for å løse dette felles problemet.

I havnestyremøte 3.oktober vil vi bl.a. ta for oss tilbakemeldingene fra forrige rundskriv i denne saken.
Deretter kommer vi tilbake med en ny melding om hvordan vi ser for oss å løse problematikken rundt landopptaket og opplag i sjøen.
I mellomtiden vil jeg bare anmode/råde flest mulig av dere til å søke vinteropplag annet sted.
Mulige steder kan være:
Fiske båtforening 91808723,
Moss motorbåtforening 95764857 - Betongen,
Kambo båtforening,
Kambo Marina v/Svelland 90911859,
Fuglevik Båthavn v/Wilhelmsen 97611689,
Carlberg Gård v/Carl 90748537, 
HPMarine v/Helge Pedersen 45209115 –” Værven”,
Østfold Båtlager – Rygge/Råde 92266853,
Stian Bergstrøm 47999930,
Son Båtforening 48221050 – Søndre Brevik,
Sonskilen Båthavn 67216529,
Horten Havn 33086400…………..

Med vennlig hilsen

Havnestyret - Morten Jansen, 959 39 755

Havnesjef - Aksel Ellefsen, 915 17 501

Du er her: om MS foreningen MS prosjekter Prosjekt SØLY-2015 Alle båtene på flytebryggene må bort i løpet av oktober/første uke av november.