Prosjekt ´Nye Søly

Hei,
Den nye truckrampen har bestått ildprøven i f.m. opptak av båter i år.

Nye bunnprøver er utført og analysert. Resultatet var oppløftende, da det viste seg at i sjiktet mellom 25 og 50 cm avtok forurensningene betydelig. Dette skulle tilsi at kostnadene for mudring ikke blir høyere enn antydet på informasjonsmøtet 26.08.

Det er sendt deponerings-søknader til kommunen og fylkesmannen. Valg av mudringsentreprenør blir tatt om kort tid. Mudring er planlagt utført i januar / februar.
Planlegging av tilbygg og utomhus arealet er kommet så langt at vi søker kommunen om rammetillatelse i November.

Det er gjennomført møter og forhandlinger med 4 bryggeleverandører og endelig valg av leverandør er nært forestående.

Det betyr også at det melder seg behovet for kapital til gjennomføringen. I den forbindelse vil vi varsle om at de nye innskuddene (50% av tidl. innskudd) faktureres i midten av november med forfall ultimo november.

Den resterende delen (50%) faktureres i 2014 ca. februar / mars litt avhengig av den fysiske fremdriften i prosjektet.

Vedlagt en oversikt, som viser det som skal innbetales 1. og 2. gang pr. båtplass.

Med vennlig
hilsen hovedstyret / kasserer

29. oktober 2013  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Båtplasser Søly båthavn
       
    Innbetaling nytt depositum
Båtplass Kategori november 2013 februar / mars 2014
A01 1 4100 4100
A02 10 9200 9200
A03 10 9200 9200
A04 10 9200 9200
A05 10 9200 9200
A06 10 9200 9200
A07 10 9200 9200
A08 10 9200 9200
A09 10 9200 9200
A10 10 9200 9200
A11 10 9200 9200
A12 10 9200 9200
A13 10 9200 9200
A14 10 9200 9200
A15 10 9200 9200
A16 10 9200 9200
A17 10 9200 9200
A18 10 9200 9200
A19 10 9200 9200
A20 10 9200 9200
A21 10 9200 9200
A22 10 9200 9200
A23 10 9200 9200
A24 10 9200 9200
A25 10 9200 9200
A26 10 9200 9200
A27 10 9200 9200
A51 8 11750 11750
A52 8 11750 11750
A53 8 11750 11750
A54 8 11750 11750
A55 8 11750 11750
A56 8 11750 11750
A57 8 11750 11750
A58 8 11750 11750
A59 8 11750 11750
A60 8 11750 11750
A61 9 14550 14550
A62 9 14550 14550
A63 9 14550 14550
A64 9 14550 14550
A65 9 14550 14550
A66 9 14550 14550
A67 9 14550 14550
A68 9 14550 14550
A69 9 14550 14550
A70 9 14550 14550
A71 9 14550 14550
A72 9 14550 14550
A73 9 14550 14550
B01 3 10350 10350
B02 3 10350 10350
B03 3 10350 10350
B04 3 10350 10350
B05 3 10350 10350
B06 3 10350 10350
B07 3 10350 10350
B08 3 10350 10350
B09 3 10350 10350
B10 3 10350 10350
B11 3 10350 10350
B12 3 10350 10350
B13 3 10350 10350
B14 3 10350 10350
B15 3 10350 10350
B16 3 10350 10350
B17 3 10350 10350
B18 3 10350 10350
B19 3 10350 10350
B20 3 10350 10350
B21 3 10350 10350
B22 3 10350 10350
B23 3 10350 10350
B24 3 10350 10350
B25 3 10350 10350
B26 3 10350 10350
B27 3 10350 10350
B28 3 10350 10350
B29 3 10350 10350
B30 3 10350 10350
B31 3 10350 10350
B32 3 10350 10350
B33 3 10350 10350
B34 3 10350 10350
B35 3 10350 10350
B36 3 10350 10350
B37 3 10350 10350
B38 3 10350 10350
B39 3 10350 10350
B40 3 10350 10350
B41 3 10350 10350
B42 3 10350 10350
B43 3 10350 10350
B44 3 10350 10350
B45 3 10350 10350
B46 3 10350 10350
B47 3 10350 10350
B48 3 10350 10350
B49 1 4100 4100
B50 1 4100 4100
C01 5 11750 11750
C02 5 11750 11750
C03 5 11750 11750
C04 5 11750 11750
C05 5 11750 11750
C06 5 11750 11750
C07 5 11750 11750
C08 5 11750 11750
C09 5 11750 11750
C10 5 11750 11750
C11 5 11750 11750
C12 5 11750 11750
C13 5 11750 11750
C14 5 11750 11750
C15 5 11750 11750
C16 5 11750 11750
C17 5 11750 11750
C18 5 11750 11750
C19 5 11750 11750
C20 5 11750 11750
C21 5 11750 11750
C22 5 11750 11750
C23 5 11750 11750
C24 5 11750 11750
C25 5 11750 11750
C26 5 11750 11750
C27 5 11750 11750
C28 5 11750 11750
C29 5 11750 11750
C30 5 11750 11750
C31 5 11750 11750
C32 5 11750 11750
C33 5 11750 11750
C34 5 11750 11750
C35 5 11750 11750
C36 5 11750 11750
C37 5 11750 11750
C38 5 11750 11750
C39 5 11750 11750
C40 5 11750 11750
C41 5 11750 11750
C42 5 11750 11750
C43 5 11750 11750
C44 5 11750 11750
C45 2 5050 5050
C46 2 5050 5050
D01 4 10350 10350
D02 4 10350 10350
D03 4 10350 10350
D04 4 10350 10350
D05 4 10350 10350
D06 4 10350 10350
D07 4 10350 10350
D08 4 10350 10350
D09 4 10350 10350
D10 4 10350 10350
D11 6 11750 11750
D12 6 11750 11750
D13 6 11750 11750
D14 6 11750 11750
D15 6 11750 11750
D16 6 11750 11750
D17 6 11750 11750
D18 6 11750 11750
D19 6 11750 11750
D20 6 11750 11750
D21 6 11750 11750
D22 6 11750 11750
D23 6 11750 11750
D24 6 11750 11750
D25 6 11750 11750
D26 6 11750 11750
D27 6 11750 11750
D28 6 11750 11750
D29 6 11750 11750
D30 6 11750 11750
D31 7 13150 13150
D32 7 13150 13150
D33 7 13150 13150
D34 7 13150 13150
D35 7 13150 13150
D36 7 13150 13150
D37 7 13150 13150
D38 7 13150 13150
D39 7 13150 13150
D40 7 13150 13150
D41 7 13150 13150
D42 7 13150 13150
D43 7 13150 13150
D44 7 13150 13150
D45 2 5050 5050
D46 2 5050 5050
E01 2 5050 5050
E02 2 5050 5050
E03 7 13150 13150
E04 7 13150 13150
E05 7 13150 13150
E06 7 13150 13150
E07 7 13150 13150
E08 7 13150 13150
E09 7 13150 13150
E10 7 13150 13150
E11 7 13150 13150
E12 7 13150 13150
E13 7 13150 13150
E14 7 13150 13150
E15 7 13150 13150
E16 7 13150 13150
E17 7 13150 13150
E18 7 13150 13150
E19 7 13150 13150
E20 7 13150 13150
E21 7 13150 13150
E22 7 13150 13150
E23 7 13150 13150
E24 7 13150 13150
E25 7 13150 13150
E26 7 13150 13150
E27 7 13150 13150
E28 7 13150 13150
E29 7 13150 13150
E30 7 13150 13150
E31 7 13150 13150
E32 7 13150 13150
E33 7 13150 13150
E34 7 13150 13150
E35 7 13150 13150
E36 7 13150 13150
E37 7 13150 13150
E38 7 13150 13150
F01 2 5050 5050
F02 2 5050 5050
F03 6 11750 11750
F04 6 11750 11750
F05 6 11750 11750
F06 6 11750 11750
F07 6 11750 11750
F08 6 11750 11750
F09 6 11750 11750
F10 6 11750 11750
F11 6 11750 11750
F12 6 11750 11750
F13 6 11750 11750
F14 6 11750 11750
F15 6 11750 11750
F16 6 11750 11750
F17 6 11750 11750
F18 6 11750 11750
F19 6 11750 11750
F20 6 11750 11750
F21 6 11750 11750
F22 6 11750 11750
F23 6 11750 11750
F24 6 11750 11750
F25 6 11750 11750
F26 6 11750 11750
F27 6 11750 11750
F28 6 11750 11750
F29 6 11750 11750
F30 6 11750 11750
F31 6 11750 11750
F32 6 11750 11750
F33 6 11750 11750
F34 6 11750 11750
F35 6 11750 11750
F36 6 11750 11750
F37 6 11750 11750
F38 6 11750 11750
F39 6 11750 11750
F40 6 11750 11750
F41 6 11750 11750
F42 6 11750 11750
F43 6 11750 11750
F44 6 11750 11750
G01 11 10600 10600
G02 2 5050 5050
G03 11 10600 10600
G04 11 10600 10600
G05 11 10600 10600
G06 11 10600 10600
G07 11 10600 10600
G08 11 10600 10600
G09 11 10600 10600
G10 7 13150 13150
G11 10 9200 9200
G12 11 10600 10600
G13 11 10600 10600
G14 11 10600 10600
G15 11 10600 10600
G16 11 10600 10600
G17 11 10600 10600
G18 11 10600 10600
G19 11 10600 10600
G20 11 10600 10600
G21 11 10600 10600
G22 11 10600 10600
G23 11 10600 10600
G24 11 10600 10600
G25 11 10600 10600
G26 11 10600 10600
G41 9 14550 14550
G42 9 14550 14550
G43 9 14550 14550
G44 9 14550 14550
G45 9 14550 14550
G46 9 14550 14550
G47 9 14550 14550
G48 9 14550 14550
G49 9 14550 14550
G50 9 14550 14550
Du er her: om MS foreningen MS prosjekter Prosjekt SØLY-2015 Prosjekt ´Nye Søly