Informasjon - Moss Seilforening

Informasjon fra Moss Seilforening til
hovedmedlemmer,
familiemedlemmer og
eiere av båtplasser
settes enten opp på oppslagstavlen, eller legges ut på hjemmesiden, eller sendes ut på epost eller pr. brev.
Dersom du ikke mottar informasjon eller mener at våre kontaktdata er feil
kan du kontakte havnesjefen (se her).

   

Konsekvenser av havneutvidelsen for Moss Seilforening

Konsekvenser av havneutvidelsen for Moss Seilforening

Det arbeides for tiden med en ny reguleringsplan i Moss Kommune hvor forslaget er å utvide havna vesentlig.   pdf - se pdf dokument - klikk her

Dette, i kombinasjon med mer vestlig innseiling for Bastøfergene, vil få alvorlige konsekvenser for Moss Seilforenings aktiviteter i Værla.  Vi har på oppdrag fra styret i MSF sendt en høringsuttalelse hvor vi protesterer mot utvidelsen, og arbeider inn mot politiske miljøer og grupperinger for å påvirke prosessen, slik at havneutvidelsen blir mindre omfattende enn forslaget som nå ligger på bordet. Reguleringsplanen skal behandles i midten av juni, så det er dårlig tid.

Vi har lagt ved en presentasjon som i meget korte trekk viser konsekvensene for våre aktiviteter i Værla, og hva som er MSF sitt standpunkt i saken. VI håper du ser gjennom dette og støtter det viktige arbeidet for å stanse  disse planene. Alle bidrar ved å gjøre seg kjent med denne saken, formidle standpunktet til venner og kjente, - og bidra til at innbyggerne i Moss våkner opp i denne viktige saken for byen vår. De som kjenner en lokalpolitiker, bør ta kontakt med vedkommende og fortelle om de negative konsekvensene dette har for MSF.

Vi oppfordrer også alle til å gå inn på Facebook siden «Stopp planen for utvidelsen av Moss Havn» for å få mer informasjon, og gjerne signere underskriftskampanjen mot havneutvidelsen. Denne gruppa har også invitert til et åpent møte om saken i Tivoli Amfi i Storgaten onsdag 11. mai kl 1900. Vi oppfordrer alle til å møte opp.

https://www.facebook.com/groups/273696669469289/

Seilerhilsen
Per Christian Bordal, Hans Egil Eriksen, Per Bordal og Truls Holm Olsen

2016 MossHavnPP Page 1

2016 MossHavnPP Page 2

 

Du er her: om MS Informasjon oppslagstavle Konsekvenser av havneutvidelsen for Moss Seilforening