strategi 2019

 Moss Seilforening har en ambisiøs og spennende strategi som gjelder for perioden 2013 til 2023. Vi har gjort opp status for hva vi har fått til og hva vi må jobbe mer med for å komme i mål. Oppsummeringen ble vist på årsmøte 2019 og og vi avtalte at den skulle legges ut på hjemmesiden for å være tilgjengelig for alle. Vi vil jobbe videre med strategien fremover og vil komme tilbake med løypmeldinger for hvordan arbeidet går fremover.

Strategidokument for Moss Seilforening - 2013-2023 - se her

Du er her: om MS styret MS Strategidokument 2013-2023