Hovedstyret

Gruppe Verv Ansvarsområde Navn Mobil E-post
epost-adressen har mellomrom
før og etter @
Hovedstyre Leder   Truls Holm Olsen    
Nestleder Leder av finansgruppen Pål Einar Berntsen    
Styremedlem Kommunikasjon Nina Bruaset 481 45 854 nbruaset.seiling @ gmail.com
Kasserer   Ståle Nerland 977 79 599 innboks01 @ hotmail.com
Leder av Aktiv-utv   Geir Pettersen    
Leder av Anl-utv   Trond Hallvard Andersen    
Varamedlem Hovedtrener i jollegruppa Mathias Mollatt  991 05 917 mathias @ mollatt.no
           
Finnansgruppen Medlem Leder finansgruppen Pål Einar Berntsen    
Medlem   Simen Syrrist 408 58 540 simen @ syrrist.net
  Medlem        
  Medlem        
           
Kommunikasjons-utvalg Medlem Signal medlemsblad Runar Thøgersen 922 51 464 runat @ online.no
Medlem WEB Steffen Myklebust 901 72 617 steffen @ samaktiv.no
           
Aktivitets-utvalg Medlem Leder Tur og Hav Øyvind Knudsen 908 83 510 oyvind_knudsen @ yahoo.com
Medlem   Per Bakke    
Medlem Leder Jollegruppa Geir Pettersen    
Medlem        
  Medlem Leder J70 Gruppe      
           
Anleggs-utvalg Medlem Representant fra aktivitet      
Medlem Vedlikehold klubbhus Tommy Dyhr Petersen 924 69 086 tom-pete @ online.no
Medlem Havn, anlegg og materiell Truls Nymoen 489 95 877 t.nymoen @ fifisystems.com
Medlem Havn, anlegg og materiell Odd Inge Skarbø 932 92 768 ddinge.skarboe @ online.no
           
Kontrollkomite Medlem KONTROLLKOMITE  Magne Sveli    
Medlem KONTROLLKOMITE Per Andras Vogt    
Vara KONTROLLKOMITE Thom Borgen    
           
Valgte medl. til Rådet Medlem   Terje Skåre    
Medlem   Ann Carene Petersen    
           
Valgkomiteen Medlem   Per Chr. Bordal    
Medlem   Asbjørn Utaker    
Medlem   Hans Christian Grande    
Vara   Stian Dalen    
Du er her: om MS styret hovedstyret