Hovedstyret

Gruppe Verv Ansvarsområde Navn Mobil E-post
epost-adressen har mellomrom
før og etter @
Hovedstyre Leder   Truls Holm Olsen    leder @ moss-seilforening.no
Nestleder Leder av finansgruppen Pål Einar Berntsen    nestleder @ moss-seilforening.no
Styremedlem Kommunikasjon Wilma Asting    post @ moss-seilforening.no
Kasserer   Ståle Nerland  977 79 599  kasserer @ moss-seilforening.no
Leder av Aktiv-utv   Ole Gudbrann Hempel  406 39 943  oleg.hempel @ gmail.com
Leder av Anl-utv   Trond Hallvard Andersen    
Varamedlem Hovedtrener i jollegruppa Mathias Mollatt  991 05 917 mathias @ mollatt.no
           
Finnansgruppen Medlem   Simen Syrrist  408 58 540   simen @ syrrist.net
Medlem   Stian Dalen    
  Medlem        
  Medlem  Leder finansgruppen  Pål Einar Berntsen    
           
Kommunikasjons-utvalg Medlem Signal medlemsblad Lene Dahlmann Bakke    
Medlem WEB Steffen Myklebust  901 72 617 steffen @ moss-seilforening.no
           
Aktivitets-utvalg Medlem Leder Tur og Hav Øyvind Knudsen  908 83 510 oyvind_knudsen @ yahoo.com
Medlem  Utdanning Per Bakke    
Medlem Leder Jollegruppa Ole Gudbrann Hempel    
Medlem  Arrangør  Glenn Petersen    
  Medlem Leder J70 Gruppe  Fredrik Bakke    
           
Anleggs-utvalg Medlem Representant fra aktivitet  Jollegruppa utpeker    
Medlem Vedlikehold klubbhus Tommy Dyhr Petersen  924 69 086 tom-pete @ online.no
Medlem Havn, anlegg og materiell Truls Nymoen  489 95 877 t.nymoen @ fifisystems.com
Medlem Havn, anlegg og materiell Odd Inge Skarbø 932 92 768 ddinge.skarboe @ online.no
           
Kontrollkomite Medlem KONTROLLKOMITE  Magne Sveli    
Medlem KONTROLLKOMITE Per Andras Vogt    
         
           
Valgte medl. til Rådet Medlem   Terje Skåre    
Medlem   Ann Carene Petersen    
           
Valgkomiteen Medlem   Fredrik Bakke    
Medlem   Ole Magne Silnes    
Medlem   Hans Christian Grande    
Vara   Stian Dalen    
Du er her: om MS styret hovedstyret