Ansvarlig for vurdering og avgjørelse: Rådet.
Ansvarlig for innkallelse til vurdering og overrekning på Årsmøte: Ordf. i Rådet

Pokalen deles ut av Rådet på foreningens årsmøte til den som etter Rådets skjønn har representert seilforeningen på beste måte ved deltakelse i nasjonale og internasjonale regattaer. Pokalen er evigvandrende og ble delt ut første gang i 1991.

Vinnere:
1991: Ole Petter Pollen
1992: Ole Petter Pollen
1993: Erik Johannessen
1994: Therese Kastet
1995: Jørn-Erik Ruud - Ottar Havig - Jan-Erik Ruud
1996: Per Chr. Bordal
1997: Hanne-Marie Westby
1998: Sjur Johannessen
1999: Bjørn Johansen
2000: Sjur Johannessen
2001: Monica Rodal
2002: Lars Egil Eriksen - Tina Løken Nilsson - Monica Rodal - Gustav Aas Rye
2003: Lars Egil Eriksen
2004: Mathias Mollatt
2005: Tina Løken Nilsson - Monica Rodal - Mathias Mollatt - Sjur Johannessen
2006: Erik Norum Snerlebakken
2007: Mathias Mollatt
2008: Team Marielle VII
2009: Celine Herud
2010: Andreas Dyhr Petersen
2011: Ole Petter Pollen
2012: Mathias Mollatt
2013: Caroline Heiberg og Marie Bordal
2014: Caroline Heiberg og Marie Bordal
2015: Henrik Bordal og Eirik Mathias Silenes
2017: Mathias Mollatt, Karl Einar Jensen, Monica Rodal, Andreas Dyhr Petersen, Pål Tønnesson, Erlend Rødsten, Jørn Eirik Ruud, Anders Hverven og Espen Tønnesson

 

Du er her: om MS Utmerkelser Pokaler og utmerkelser Kristian Hermansens minnepokal