Ansvarlig for vurdering og avgjørelse: Rådet.
Ansvarlig for innkallelse til vurderingen og overrekning på Årsmøte: Ordf. i Rådet

Pokalen deles ut av Rådet på årsmøtet til et medlem som har utmerket seg ved sin innsats for foreningen. Idrettslige resultater kan også legges til grunn. Rådet anvender skjønn. Pokalen er evigvarende. Delt ut første gang i 1985.

Vinnere:
1985: Ole Petter Pollen
1986: Marit Pollen
1987: Lars Grande
1988: Ole Petter Pollen
1989: Per-Christian Bordal
1990: Jon Reinskon
1991: Per Bordal
1992: Lars Grande
1993: Ingen funnet verdig
1994: Torbjørn Pollen
1995: Anne-Kirsten Høstmark
1996: Runar Thøgersen
1997: Erik Johannessen
1998: Erik Johnsen
1999: Halivard Tønnesson
2000: Eirik Borgesen
2001: Erik Johnsen
2002: Idar Johansen
2003: Per Bordal
2004: Thorstein Tønnesson
2005: Per Bordal
2006: Thorstein Tønnesson
2007: Tor Olaf Moseby
2008: Eline Snerlebakken
2009: Hans-Peter Raspotnig
2010: Runar Thøgersen
2011: Anne Carene og Glen Petersen
2012: Ivar Olsen
2013: Trygve B. Leergaard
2014: Hans Bjørn Paulsrud
2015: Hans Peter Raspotnig
2017: Per Christian Bordal

 

Du er her: om MS Utmerkelser Pokaler og utmerkelser Dommerpokalen