Ansvarlig for vurdering og avgjørelse: Hovedstyret.
Ansvarlig for innkallelse til vurdering og overrekning på Årsmøte: Foreningens leder

En evigvarende vandrepokal, satt opp av Anton L. Zeiner, som tildeles et kvinnelig medlem av foreningen som har utmerket seg med sin innsats, sportslig eller administrativt. Pokalen er evigvarende. Delt ut første gang i 1998.

Vinnere:
1998: Bente Kaspersen
1999: Lisbeth Johansen
2000: Ingerid Lund
2001: Gunn Rodal
2002: Magnhild Raspotnig
2003: Sølve Marie Stenmark
2004: Marit Pollen
2005: Mette Rugeldal
2006: Unni Fylling Eriksen
2007: Bente Paulsrud
2008: Cathrine Bremsrud Lauritzen
2009: Elisabeth Norum Snerlebakken
2010: Ikke delt ut dette året
2011: Jeanette Zakrisen
2012  Magnhild Raspotnig
2013: Nina C. Leander
2014: Thorild Johannessen
2015: Nina Bruaset
2017: Gunn Rodal

 

 

Du er her: om MS Utmerkelser Pokaler og utmerkelser Havfruepokalen