Ansvarlig for vurdering og avgjørelse: Leder av Tur- og havgruppen, leder av Hovedstyret og Anton L. Zeiner (så lenge han selv ønsker).
Ansvarlig for innkallelse til vurdering og overrekning på Årsmøte: Leder av Tur- og havgr.

Vandreprisen, som er satt opp av Anton Zeiner og er evigvandrende, tildeles et medlem av Moss Seilforening som i løpet av året har fullført en seilas av betydelig lengde og samtidig utvist godt sjømannskap. Sjøfareren ble delt ut første gang i 1995.

Vinnere:
1995: Terje Skåre
1996: Hallvard Tønnesson
1997: Merete Skolt - Tor Davidsen
1998: Ingen kandidat funnet verdig
1999: Elisabeth og Jørn Skille
2000: Philip Bain
2001: Harald Molvig
2002: Per Andreas Vogt
2003: Hans Haug
2004: Terje Skare
2005: Geir Stenmark
2006: Walter Kristensen
2007: Magnhild og Hans-Peter Raspotnig
2008: Martin Knudsen
2009: Terje Skåre
2010: Harald Molvig
2011: Per Andreas Vogt
2012: Ingen tildeling
2013: Terje Turøy og Thor Christian Jensen
2014: Anne Marie Haugestad og Erik Haugestad 
2015: Tina Løken Nilson og Øyvind Hatlevik
2017: Terje Skåre

Du er her: om MS Utmerkelser Pokaler og utmerkelser Sjøfareren