Ansvarlig for vurdering og avgjørelse: Foreningens sportslige leder, en idrettslig representant fra Jollegruppen og en idrettslig representant fra Tur- og havgruppen.
Ansvarlig for innkallelse til vurdering og overrekning på Årsmøte: Sportslig leder.

"Årets seiler" ble introdusert i jubileumsåret 2010.

Følgende statutter er satt opp for denne prisen fra og med seilåret 2010:
• Didrik Walboms minnepokal «Hilda» tildeles hvert år til «Årets seiler» i Moss Seilforening
• Pokalen, som er foreningens høyeste idrettslige utmerkelse, er evigvarende.
• Pokalen oppbevares alltid i monter i klubbhuset.
• Pokalen kan bare tildeles en seiler som er medlem av Moss Seilforening.
• Pokalen tildeles en person og ikke et ”team”.
• Pokalen tildeles hvert år og kun til idrettslige prestasjoner i løpet av kalenderåret.
• Pokalvinners navn inngraveres på en plate i monteren.
• Det føres, i egen bok, protokoll over vinners navn og de idrettslige prestasjoner for tildelingen.
• Juryen, som består av tre personer, er suveren i sin bedømmelse og ledes av foreningens sportslige leder.
• Øvrige to jurymedlemmer, med idrettslig kompetanse, velges av gruppestyrene i Jollegruppen og Tur- og havseilergruppen.
• Juryen konstituerer seg hvert år før sesongstart for å følge foreningens alle idrettslige aktiviteter.
• Rådet fungerer som kontrollorgan for at alle punkter i statuttene til enhver tid følges.

Vinnere:
2010: Mathias Mollatt
2011: Mathias Mollatt
2012: Celine Herud
2013: Erik Holme med mannskap
2014: Mads Severin Hassum-Olsen
2015: Mathias Mollatt
2017: Pål Tønnesson

 

Du er her: om MS Utmerkelser Pokaler og utmerkelser Årets seiler