Temamøte i Tur/hav/båteiergruppen 27.01.16 - kl. 19 på Søly

Referat fra møte i T&H. Onsdag 27.1.2016, kl 19:00.

Asjørn åpnet møtet med å ønske velkommen til ca 25 fremmøtte.

- Første sak var å fremme en kandidat som leder til anleggsutvalget. Etter litt diskusjon ble Frank Henriksen innstilt som vår kandidat.

 

- Neste sak var i velge nye folk til å drive videre T&H i en eller annen form.

Følgende ble valgt:

  • Jan Klausen,
  • Alf Hvidsten
  • Frank Jensen
  • Asjørn Utaker (representerer gruppen i anleggsutvalget)

- Under eventuelt:
Det ble foreslått av Erik Johannessen å arrangere et klubbmesterskap. Vi får se om dette lar seg gjøre i løpet av sesongen.

Det var sterkt ønske om å fortsette med temakvelder.
Dette skulle være mulig å få til, gjerne kombinert med andre aktiviteter.

Det er planlagt fest i klubbhuset lørdag 13. februar. Litt diskusjon om saken på møtet. Invitasjon kommer på hjemmeside, email og Facebook-gruppe.

Etter selve møtet hadde Leif Bjerke en artig og spesiell fremvisning av lysbilder fra en seiltur i 1986.
Turen gikk fra Taiwan til Egypt med diverse anløp og viderverdigheter.
Det var en beretning om en litt annen tid, veldig spennende og ganske humoristisk.

Frank Jensen,
referent.


 

Temamøte i Tur/hav/båteiergruppen 27.01.16 kl. 19 på Søly
Agenda:

  • Nominasjon til valgkommiteen av kandidat til leder i anleggsutyvalget.
  • Forslag til aktiviteter i 2016 og valg av arbeidsutvalg for gruppen.
  • Eventuelt.
    Leif Bjerke tar oss med på en seilas fra Taiwan til Egypt anno 1986 i ord og bilder.

les mer

Du er her: Tur&Hav Kurs & Tema Temaaften Temamøte i Tur/hav/båteiergruppen 27.01.16 - kl. 19 på Søly