Invitasjon til årsmøte T&H 13.februar 2018 kl 19.

Invitasjon til årsmøte T&H 13. februar 2018 kl 19.

 

  1. En kort beretning fra 2017.
  2. Innstille kandidater til leder av Anleggsutvalget.
        Selve valget foregår på MSF's årsmøte 26. februar.
  3. Sjøfareren.
  4. Valg av «arbeidsstyre» i T&H
  5. Eventuelt

Det blir kaffe og noe å bite i underveis.

 

Du er her: Tur&Hav sesongen T&H aktivitet Invitasjon til årsmøte T&H 13.februar 2018 kl 19.