Invitasjon til årsmøte T&H 2. april kl 19. 2019

Invitasjon til årsmøte T&H 2. april 2019 kl 19.

  1. En kort beretning fra 2018.
  2. Sjøfareren.
  3. Premieutdeling fra NC 2018 og Jeløy Rundt.
  4. Valg av «arbeidsstyre» i T&H
  5. Aktiviteter fremover.
  6. Eventuelt

Nettside: http://moss-seilforening.no/

Du er her: Tur&Hav sesongen T&H aktivitet Invitasjon til årsmøte T&H 2. april kl 19. 2019